Základní škola Žďár nad Sázavou Švermova 4

Aktualizováno: úterý 30. srpen 2016 19:11

Máme titul EKOŠKOLA        Škola pro demokracii      

Ve školním roce 2016-2017 má naše škola 36 tříd, které jsou umístěny ve 2 budovách - Švermova 4 a Zámek 4. Všichni žáci se vyučují podle našeho školního vzdělávacího programu RŮZNÉ CESTY - SPOLEČNÝ CÍL. Na 2. stupni pracují třídy „B“, což jsou třídy s rozšířenou výukou matematiky.
Na zámecké škole výuka probíhá v pěti třídách 1. stupně. Ve škole funguje školní družina, žákovská knihovna, školní jídelna a ke sportovnímu vyžití slouží školní dvorek vybavený průlezkami.
V budově Švermova 4 žáci pracují v kmenových třídách a moderních odborných učebnách výpočetní techniky (tři učebny a jedna s notebooky - tzv. létající, pořízená z projektu OP VK „Leťme ponovu – ICT nám pomáhá“), v učebně anglického a německého jazyka, pracovnách přírodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, ve cvičné kuchyni a v pracovně hudební výchovy.
Žáci mají k dispozici klubovnu Žákovského parlamentu. Ke sportovnímu vyžití a výuce slouží dvě tělocvičny, školní hřiště, malá posilovna a prostory ke hře stolního tenisu. Svůj volný čas mohou aktivně trávit venku při míčových hrách na hřišti pro košíkovou nebo na oválu a travnatém hřišti. Praktické dovednosti získávají při práci v dílnách, ve skleníku a na školním pozemku.
V hale školy se nachází prodejna papírnictví, kde si děti i veřejnost mohou zakoupit všechny potřeby pro vyučování, a ordinace zubní lékařky. V suterénu pavilonu „C“ je otevřený školní bufet, ve kterém jsou k dispozici svačiny, drobné potraviny, je zde možno zakoupit nápoje, takže děti mohou dodržovat bez problémů pitný režim. Do těchto prostor jsou umístěny i herny školní družiny.

V rámci výuky škola žákům nabízí:

 • poradenské pracoviště školního psychologa
 • harmonizační dny pro 6. ročníky
 • preventivní programy ve spolupráci se Spektrem, Městskou policií i externisty (Mgr. Mokrejš)
 • zapojení do celostátních projektů řešení vrstevnických vztahů
 • využívání odborného pracoviště s biofeedbackem, které vedou naši lektoři
 • zapojení do projektů ESF, které našim žákům nabízejí zajímavé možnosti za minimální náklady
 • dlouhodobou spolupráci se středními školami
 • lezeckou stěnu, která je využívaná v rámci hodin TV i kroužků
 • týdenní lyžařský kurz pro žáky 7. tříd s možností výběru (sjezd, snowboard, běh)
 • rozmanité kroužky
 • výměnný program pro žáky i učitele s družební školou v Polsku
 • individuální péči o žáky se specifickými poruchami učení
 • logopedickou péči a dyslektické kroužky, grafomotoriku
 • výuku náboženství
 • pravidelné projekty v průběhu školního roku – Superstar, Masopust, Den Země, Jeřabinka, Zdravé zuby, Slepíši
 • placenou přípravku k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky pro žáky 9. tříd
 • Závěrečné zkoušky žáků 9. ročníku
 • zapojení do fungujícího Žákovského parlamentu a jeho aktivit
 • projekty OVOCE DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL
 • exkurze dle plánu školy, vycházející z učebních témat
 • bruslení, plaveckou a předplaveckou výuku, výuku dopravní výchovy
Zobrazeno: 280529

Ředitelské okénko

Vážení rodiče, odkazuji na aktuální zprávy, které najdete na obvyklých místech. Jsou tam pro vás informace o zahájení školního roku, o oslavách 40.výročí naší školy, o spolupráci s vámi, rodiči, o školním řádu a důvodech zpřísněného návštěvního režimu a v neposlední řadě o vynikajícím úspěchu našich žáků, učitelů i vedení školy v mezinárodním šetření PISA.  Jaroslav Ptáček, ředitel školy